Τετάρτη, 18. Νοέμβριος 2015, Deko Studio, Voucher for One Day Stained Glass Workshop for Beginners

από 18. Νοέμβριος 2015 - 13:00
έως 18. Νοέμβριος 2025 - 16:00

Deko Studio

Deko Studio
United KingdomLondonBow Arts Lane
περιγραφή συμβάντος
Making your own art glass is a creative and hugely rewarding activity. This makes a voucher for a stained glass workshop a lovely, creative and thoughtful gift.


In this one-day introductory workshop for beginners the participants will learn enough basic techniques to make a small panel to their own design which they can then take home. 


Under the supervision of an experienced glass artist they will learn how to design stained glass, how to cut and grind glass, and solder the final piece. The classes are held in a relaxed environment and the lessons are in very small groups  to ensure a good teaching ratio. Help your loved ones to create something beautiful and to get a grounding in an art form that they can develop with further training, making valuable pieces for their own home. The one day workshop costs £110, and all the materials they will need to make their own panel.

Voucher for One Day Stained Glass Workshop for Beginners, Deko Studio συμβάν

#Kami Billionaire

#Kami Billionaire

Τετάρτη 12. Φεβρουάριος 2025
4 shares
Plank Film Club

Plank Film Club

Τετάρτη 01. Ιανουάριος 2025
10 shares
The Intelligence Squared Membership
Παρασκευή 26. Οκτώβριος 2018
2 shares
The Magic of Motown at Towngate Theatre Basildon
Σάββατο 12. Μάρτιος 2022
3 shares
Major Account Selling - The 6 Steps To Winning Big Business
Σάββατο 12. Ιανουάριος 2030
3 shares
ERDF Phase II - Business Grants Scheme closed - Request Notification
Δευτέρα 06. Ιούλιος 2020
4 shares
Get Cash Flow Confident BY ZOOM!
Δευτέρα 07. Ιανουάριος 2019
2 shares
The Playing Human Conference and The International LAFTAS
Παρασκευή 03. Ιούνιος 2022
3 shares
Extra income Opportunities
Δευτέρα 03. Φεβρουάριος 2020
1 shares
Βρείτε πιο ενδιαφέροντα γεγονότα
Πάρτε συστάσεις εκδήλωση βασίζεται στο Facebook γούστο σας. Παρ'το τώρα!Δείξε μου τις κατάλληλες εκδηλώσεις για μέναΌχι τώρα