Δευτέρα, 03. Φεβρουάριος 2020, Embassy Suites by Hilton Miami International Airport, 3-Day Bootcamp on Certified Kubernetes Administrator (CKA) in Miami FL

από 03. Φεβρουάριος 2020 - 14:00
έως 05. Ιανουάριος 2022 - 22:00

Embassy Suites by Hilton Miami International Airport

Embassy Suites by Hilton Miami International Airport
United StatesMiami3974 NW S River Dr
περιγραφή συμβάντος
This course teaches Kubernetes Administration and prepares you to take the CNCF certification examination for Certified Kubernetes Administrator. You will learn Kubernetes fundamentals and administration ranging from Architectures, Deployment, Storage, Networking, Security, Monitoring, Logging, Cluster Maintenance and Troubleshooting. 


This course is taught by a Certified Kubernetes Administrator (CKA). This course is a combination of Concepts and hand-on workshop.


At the end of the training course, attendees will know how to manage Kubernetes in a Production environment.


WHO SHOULD ATTEND?Security Architects


Δείτε περισσότερα

Application Architects


Systems Administrators


DevOps


Systems Engineers


System Integrators


Software Architects
COURSE OBJECTIVES


By the end of the training, participants will be able to:Understand CNCF Landscape


Understand Kubernetes Core Objects


Deploy Kubernetes ready for production use 


Select the right Kubernetes networking CNI 


Select the right storage driver


Monitor Kubernetes using Prometheus


Manage Logging with Fluentd


Troubleshoot Kubernetes
PREREQUISITES


The following will be an advantage:Previous experience with Docker/Kubernetes Concepts


Previous knowledge of cloud computing concepts


Basic/Advanced knowledge of Linux is recommended
3-Day Curriculum


This is a 3 full-day classroom and Virtual Instructor led course bootcamp designed to prepare you for the Certified Kubernetes Administrator (CKA) certification conducted by Linux Foundation.


The curriculum, which follows the Cloud Native Computing Foundation (CNCF) blueprint is as follows:


1 Domain 1: SchedulingUse label selectors to schedule Pods.


Understand the role of DaemonSets.


Understand how resource limits can affect Pod scheduling.


Understand how to run multiple schedulers and how to configure Pods to use them.


Manually schedule a pod without a scheduler.


Display scheduler events.


Know how to configure the Kubernetes scheduler.2 Domain 2: Logging/MonitoringUnderstand how to monitor all cluster components


Understand how to monitor applications.


Manage cluster component logs.


Manage application logs.3 Domain 3: Application Lifecycle ManagementUnderstand Deployments and how to perform rolling updates and rollbacks.


Know various ways to configure applications.


Know how to scale applications.


Understand the primitives necessary to create a self-healing application.4 Domain 4: Cluster MaintenanceUnderstand Kubernetes cluster upgrade process.


Facilitate operating system upgrades.


Implement backup and restore methodologies.5 Domain 5: SecurityKnow how to configure authentication and authorization.


Understand Kubernetes security primitives.


Know to configure network policies.


Create and manage TLS certificates for cluster components.


Work with images securely.


Define security contexts.


Secure persistent key value store.6 Domain 6: StorageUnderstand persistent volumes and know how to create them.


Understand access modes for volumes.


Understand persistent volume claims primitive.


Understand Kubernetes storage objects.


Know how to configure applications with persistent storage.7 Domain 7: TroubleshootingTroubleshoot application failure.


Troubleshoot control plane failure.


Troubleshoot worker node failure.


Troubleshoot networking.8 Domain 8: Core ConceptsUnderstand the Kubernetes API primitives.


Understand the Kubernetes cluster architecture.


Understand Services and other network primitives.9 Domain 9: NetworkingUnderstand the networking configuration on the cluster nodes.


Understand Pod networking concepts.


Understand service networking.


Deploy and configure network load balancer.


Know how to use Ingress rules.


Know how to configure and use the cluster DNS.


Understand CNI.10 Domain 10: Installation, Configuration and ValidationDesign a Kubernetes cluster.


Install Kubernetes masters and nodes.


Configure secure cluster communications.


Configure a Highly-Available Kubernetes cluster.


Know where to get the Kubernetes release binaries.


Provision underlying infrastructure to deploy a Kubernetes cluster.


Choose a network solution.


Choose your Kubernetes infrastructure configuration.


Run end-to-end tests on your cluster.


Analyse end-to-end tests results.


Run Node end-to-end tests.3-Day Bootcamp on Certified Kubernetes Administrator (CKA) in Miami FL, Embassy Suites by Hilton Miami International Airport συμβάν

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
Βρείτε πιο ενδιαφέροντα γεγονότα
Πάρτε συστάσεις εκδήλωση βασίζεται στο Facebook γούστο σας. Παρ'το τώρα!Δείξε μου τις κατάλληλες εκδηλώσεις για μέναΌχι τώρα