Σάββατο, 02. Ιανουάριος 2021, Miami Beach, FL, Quiet Events US Tour - Miami Beach, FL

από 02. Ιανουάριος 2021 - 2:00
έως 02. Ιανουάριος 2022 - 7:00

Miami Beach, FL

Miami Beach, FL
United StatesMiami Beach1700 Washington Ave
περιγραφή συμβάντος
COMING SOON TO YOUR CITY! Quiet Events is hitting the road and coming to a city near you!

About this Event

By joining the wait list you’ll be the first to know and get discounts when the venue, dates, times, and pricing are confirmed. Please note the listed date and time will change.

A party like no one has ever heard before! 3 Live DJs playing at the same time, spinning your favorite dance and sing-along hits from 90’s, 2k and beyond all in one amazing space.

At this Not So Silent Party, everyone will don a pair of special glowing headphones powered by Quiet Events that can tune into all 3 DJs. As you switch between the DJs, the color of your headphones change so you know if you’re jamming to the same song as your friend.


Your 3 live DJs are spinning all night:

DJ 1 (Green): Top 40 Dance Hits

DJ 2 (Red): 80’s, 90’s & 2K Throwbacks

DJ 3 (Blue): Hip Hop/R&B


Your experience includes:

• A pair of Quiet Events headphones

• Glow in the Dark gear

• 3 live DJ’s battling for your attention


How it works:

With your pair of Quiet Events headphones you can adjust the volume and choose between our three DJ’s with the flick of a switch. Each headset has a color LED that shows which channel you're listening to. You can dance along with those tuning into the same DJ as you; it's super social. There’s no loud music to talk over and there’s no ringing in your ears when you leave!Quiet Events US Tour - Miami Beach, FL, Miami Beach, FL συμβάν

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
Βρείτε πιο ενδιαφέροντα γεγονότα
Πάρτε συστάσεις εκδήλωση βασίζεται στο Facebook γούστο σας. Παρ'το τώρα!Δείξε μου τις κατάλληλες εκδηλώσεις για μέναΌχι τώρα