Σάββατο, 02. Οκτώβριος 2021, Attentive Safety CPR and Safety Training, CPR, AED and Basic First Aid Class, $80, Same day ASHI card.

από 02. Οκτώβριος 2021 - 10:30 έως 15:00

Attentive Safety CPR and Safety Training

Εμφάνιση χάρτη
περιγραφή συμβάντος
Attentive Safety CPR and Safety Training's ASHI CPR, AED and Basic First Aid combination training allows instructors an easy option for students seeking a comprehensive training class. Attentive Safety CPR and Safety Training's ASHI CPR, AED and Basic First Aid helps develop basic first aid knowledge and skills, and the confidence to Safety CPR and Safety Training's ASHI CPR, AED and Basic First Aid training is an excellent choice for both the community and workplace setting, and conforms to the 2015 AHA Guidelines Update for CPR and ECC, and the 2015 AHA and ARC Guidelines Update for First Safety CPR and Safety Training's ASHI CPR, AED and Basic First Aid Class Topics:​

First Aid Basics
Medical Emergencies
Injury Emergencies
Environmental Emergencies
***** CPR AED
***** Choking
Child CPR AED
Infant CPR
Child and Infant Choking

​This course is NOT for healthcare providers, or students in healthcare related programs. Healthcare providers and healthcare students should take BLS for Healthcare Providers. Please check with your institution to make sure this is the correct course for Safety CPR and Safety Training's ASHI CPR, AED and Basic First Aid course is intended for all individuals who have a duty to respond to a first aid or cardiac emergency because of job responsibilities or regulatory requirements, including:

security and airline personnel

Δείτε περισσότερα
camp counselors
police and firefighters
teachers and day-care workers
aerobics teachers/physical-fitness trainers

other individuals who want or need first-aid upon the 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiovascular Care (ECC). Conforms to the 2015 AHA Guidelines Update for CPR and ECC, and the 2015 AHA and ARC Guidelines Update for First Aid. 

CPR, AED and Basic First Aid Class, $80, Same day ASHI card., Attentive Safety CPR and Safety Training συμβάν

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
Βρείτε πιο ενδιαφέροντα γεγονότα
Πάρτε συστάσεις εκδήλωση βασίζεται στο Facebook γούστο σας. Παρ'το τώρα!Δείξε μου τις κατάλληλες εκδηλώσεις για μέναΌχι τώρα