Σάββατο, 14. Σεπτέμβριος 2019, 437 W San Carlos St, Eco-Friendly Green Affordable Homes Better than Modular Homes Event

από 14. Σεπτέμβριος 2019 - 10:30
έως 14. Σεπτέμβριος 2037 - 12:30

437 W San Carlos St

Εμφάνιση χάρτη
περιγραφή συμβάντος
We are cordialy invite Landowners, Contarctors, Financial Advisor ,Realtors ,  investors and business minded person.
Our mission is to help provide you with a home that is affordable green and secured with greater protection.
Our homes are strong enough to protect you from earthquakes, hurricanes, fire-resistant , bullet proof, termites resistant , mold resistant and home energy efficient.
They contain sustainable materials that will helps you save money and go green. You can tell us more about the design  of your dream home and we will help you bring it to life using solar panels, LED lighting and Lifi technology which are 100x faster than Wifi.
For RSVP Please contact us , for a seat reservation , You can see Ferdi personally for a free  ticket for a cocktail Lunch.
Thank you for your participation for a free home builders technology information.

Eco-Friendly Green Affordable Homes Better than Modular Homes Event, 437 W San Carlos St συμβάν

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
Βρείτε πιο ενδιαφέροντα γεγονότα
Πάρτε συστάσεις εκδήλωση βασίζεται στο Facebook γούστο σας. Παρ'το τώρα!Δείξε μου τις κατάλληλες εκδηλώσεις για μέναΌχι τώρα