Τετάρτη, 26. Σεπτέμβριος 2018, 2700 Travis St, TV Size and Viewing Distance

από 26. Σεπτέμβριος 2018 - 19:00
έως 26. Σεπτέμβριος 2022 - 22:00

2700 Travis St

Εμφάνιση χάρτη
περιγραφή συμβάντος
To calculate the min and max viewing distance for 4K high definition televisions:
The suggested optimal viewing distance is between 1 and 1.5 (x) times the screen’s diagonal measurement (SDM).
1 x SDM = Min viewing distance for 4K HD TVs
1.5 x SDM = Max viewing distance for 4K HD TVs
To calculate the min and max viewing distance for high definition televisions:
The suggested optimal viewing distance is between 1.5 and 2.5 (x) times the screen’s diagonal measurement (SDM).
A mathematical formula would look like this:
1.5 x SDM = Min viewing distance for HD TVs
2.5 x SDM = Max viewing distance for HD TVs
If the picture quality is not optimal and the viewer can see the columns of pixels. Then, the television setup too close to the viewer.
Personalized advice from our team of experts
Need assistance choosing the best television size for your room?
We are experts on calculating TV size and viewing distance that allows you to find the perfect solution for the house or business at Multimedia Tech2700 Travis St, Houston, TX 77006(281) 702-6777

TV Size and Viewing Distance, 2700 Travis St συμβάν

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
Βρείτε πιο ενδιαφέροντα γεγονότα
Πάρτε συστάσεις εκδήλωση βασίζεται στο Facebook γούστο σας. Παρ'το τώρα!Δείξε μου τις κατάλληλες εκδηλώσεις για μέναΌχι τώρα