Πέμπτη, 25. Ιανουάριος 2018, Ελλάδα, Διάλεξη του Alain Badiou

από 25. Ιανουάριος 2018 - 19:00 έως 21:00
1168 άτομα που συμμετέχουν
περιγραφή συμβάντος
Κύκλος Σύγχρονη σκέψη

Διάλεξη του Αlain Βadiou : «Η ιστορία: δομή και συμβάν»

25.01.2018, 19.00΄│ Αuditorium Τheo Αngelopoulos – Ιfg

Πώς μπορεί η ιστορία να φωτίσει το μέλλον;

Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνώς και από τους πιο μεταφρασμένους Γάλλους φιλοσόφους ανανεώνει το ραντεβού του με το αθηναϊκό κοινό στην έναρξη του κύκλου «Σύγχρονη σκέψη», ο οποίος είναι αφιερωμένος φέτος στο ερώτημα: Πώς μπορεί η ιστορία να φωτίσει το μέλλον;

Με ένα σημαντικό έργο που καλύπτει πληθώρα πεδίων, όπως την οντολογία των μαθηματικών, καθώς και την πολιτική και το θέατρο, ο φιλόσοφος Alain Badiou, ομότιμος καθηγητής στην École normale supérieure, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της γαλλικής διανόησης.

Το 2017 ολοκλήρωσε το περίφημο ανοιχτό σεμινάριό του που ξεκίνησε το 1966. Ωστόσο το συγγραφικό του έργο είναι πιο πλούσιο από ποτέ. Δύο τόμοι των μαθημάτων του σεμιναρίου του, Vérité et sujet και Changer le monde, κυκλοφόρησαν το 2017 από τις εκδόσεις Fayard, καθώς και δύο έργα με στοχασμούς του πάνω στην πολιτική: Je vous sais si nombreux και οι συζητήσεις του με τη Laure Lancelin στο βιβλίο Éloge de la politique.

Για τον Alain Badiou, η Ιστορία μπορεί να μας παρέχει τη δυνατότητα για κάποιον έλεγχο του μέλλοντος, μόνο εάν υπάρχουν νόμοι της Ιστορίας, όπως υπάρχουν στη φυσική νόμοι της Φύσης. Πράγματι υπάρχουν τέτοιοι νόμοι, αλλά μόνο για περιόδους της Ιστορίας, και όχι γενικά για την Ιστορία. Η Ιστορία περιέχει όντως τομές, οι οποίες λόγω της φύσης τους δεν μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο υπολογισμού στο πλαίσιο των νόμων της εκάστοτε περιόδου.

Δείτε περισσότερα

Ο Alain Badiou τις ονομάζει «συμβάντα», τα οποία είναι, σε σχέση με τους νόμους της ιστορίας, εξαιρέσεις, παρότι οι συνέπειές τους προφανώς ενσωματώνονται σε μια νέα περίοδο, η προέλευση της οποίας είναι ακριβώς η συμβαντική τομή, ως «εκτός νόμου» τομή.

Εισαγωγή:
Δημήτρις Βεργέτης, ψυχαναλυτής, διευθυντής του περιοδικού αληthεια

Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση

Με την υποστήριξη των εκδόσεων Πατάκης

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cycle Pensée contemporaine

Conférence d’Alain Badiou : « L’histoire : structure et événement »

25.01.2018, 19H00 │ Auditorium Theo Angelopoulos – Ifg

Comment l’histoire peut-elle éclairer l’avenir ?

L’un des philosophes français les plus reconnus sur le plan international et l’un des plus traduits renouvelle son rendez-vous avec le public athénien en ouverture du cycle « Pensée contemporaine » consacré cette année à la question : Comment l’histoire peut-elle éclairer l’avenir ?

Avec une œuvre considérable couvrant plusieurs registres comme celui de l’ontologie des mathématiques, mais aussi de la politique et du théâtre, le philosophe Alain Badiou, professeur émérite à l’École normale supérieure, est l’une des très grandes figures du paysage intellectuel français.

En 2017, il a mis un terme à son célèbre séminaire public inauguré en 1966. Cependant, son travail d’édition est plus dense que jamais. Deux volumes des cours de son séminaire, Vérité et sujet et Changer le monde, ont été publiés en 2017 aux éditions Fayard, ainsi que deux ouvrages de réflexions sur la politique : Je vous sais si nombreux et le livre d’entretiens avec Laure Lancelin, Éloge de la politique.

Pour Alain Badiou, l’Histoire ne peut autoriser une certaine maîtrise de l’avenir que s’il existe des lois de l’Histoire, comme en physique il existe des lois de la Nature. Il en existe en effet, mais seulement pour des séquences de l’Histoire, et non pour l’Histoire en général. Cette dernière comporte des coupures dont le statut est précisément qu’elles n’étaient pas calculables dans le contexte des lois de la séquence concernée.

Alain Badiou les nomme des événements, qui sont, au regard des lois de l’Histoire, des exceptions, même si leurs conséquences sont évidemment incorporées à une nouvelle séquence, dont l’origine est précisément la coupure événementielle, en tant que « hors-la-loi ».

Introduction :
Dimitris Vergetis, psychanalyste, directeur de la revue αληthεια

Entrée libre, traduction simultanée

Avec le soutien des éditions Patakis

Διάλεξη του Alain Badiou, Ελλάδα συμβάν

Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2018 - Μεγάλη Παρέλαση

Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2018 - Μεγάλη Παρέλαση

Κυριακή 18. Φεβρουάριος 2018
504 shares
Ocean Wisdom (High Focus) live in Athens! Opening :Λόγος Τιμής
Σάββατο 03. Μάρτιος 2018
464 shares
Kraftwerk - 3D Concert
Σάββατο 03. Μάρτιος 2018
452 shares
Suicideboys X Thessaloniki
Τετάρτη 28. Φεβρουάριος 2018
409 shares
King Gizzard & The Lizard Wizard + Mild High Club live in Athens
Παρασκευή 16. Μάρτιος 2018
399 shares
Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Κιούμπρικ
Κυριακή 25. Φεβρουάριος 2018
353 shares
Social Waste live στο Gagarin - 17 Μαρτίου 2018
Σάββατο 17. Μάρτιος 2018
330 shares
Βρείτε πιο ενδιαφέροντα γεγονότα
Πάρτε συστάσεις εκδήλωση βασίζεται στο Facebook γούστο σας. Παρ'το τώρα!Δείξε μου τις κατάλληλες εκδηλώσεις για μέναΌχι τώρα