Τετάρτη, 01. Ιανουάριος 2025, Ελλάδα, Facebook Event Image Size

από 01. Ιανουάριος 2025 - 13:00 έως 16:00
57 άτομα που συμμετέχουν
περιγραφή συμβάντος
This is an event created to demonstrate the Sizes and Dimensions of Event Photo.
Facebook event cover photo size is 1920 x 1080 pixels. This is a 16:9 ratio.
Images uploaded at less than 1920 pixels wide will be enlarged to fit.
Images uploaded in a wider proportion will have the sides cropped. Taller images will be cropped top and bottom.

➤ By the way, checkout our new service for online delivery!
We are looking for partners and yes, you may become our partner, if you wish. See here:

For full feature list please check here:

See our demos
Client order demo

Facebook order demo


Δείτε περισσότερα
Receive an order (POS demo)
(user: demo@toeaty.com password: demodemo)


- Find more about as here:

Facebook Event Image Size, Ελλάδα συμβάν

Εγκαίνια νέου γηπέδου της ΑΕΚ

Εγκαίνια νέου γηπέδου της ΑΕΚ

Πέμπτη 29. Μάιος 2053
2617 shares
Clases de ingles avanzado *** Carlitos Tevez veri dificul
Πέμπτη 08. Δεκέμβριος 2022
2160 shares
Η Όλγα Τρέμει Live Στο ΟΑΚΑ
Τετάρτη 22. Ιανουάριος 2020
1706 shares
Social na casa do Baron Nashor
Παρασκευή 19. Μάρτιος 2021
1174 shares
Social na casa do Baron Nashor
Παρασκευή 19. Μάρτιος 2021
1173 shares
Βρείτε πιο ενδιαφέροντα γεγονότα
Πάρτε συστάσεις εκδήλωση βασίζεται στο Facebook γούστο σας. Παρ'το τώρα!Δείξε μου τις κατάλληλες εκδηλώσεις για μέναΌχι τώρα